INFORMACE O FÚZI společností
A.L.C.Z. a.s.
a Iron Mountain Česká republika s.r.o.

K 1. prosinci 2015 je zapsána do obchodního rejstříku a nabývá účinnosti fúze společnosti A.L.C.Z. a.s., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Mezi Úvozy 2000/3, PSČ 19300, IČO 27585255 jakožto zanikající společnosti a Iron Mountain Česká republika s.r.o., se sídlem Zahradní 105, 252 61 Jeneč, IČO 25064631 jakožto nástupnické společnosti, ve smyslu § 61 a následujících zákona číslo 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění.

Cílem fúze je soustředění veškerých podnikatelských aktivit, které dosud vyvíjely naše společnosti na českém trhu samostatně, do jediné společnosti se silným zázemím skupiny Iron Mountain. Naším záměrem je dále poskytovat všem našim zákazníkům jednotnou úroveň služeb podle vysokých standardů Iron Mountain.

V důsledku fúze sloučením:

  • se stane univerzálním právním nástupcem zanikající společnosti nástupnická společnost;
  • přecházejí veškerá práva a povinnosti zanikající společnosti na nástupnickou společnost;
  • nástupnická společnost přijímá veškerá práva a povinnosti zanikající společnosti včetně práv a povinností z obchodních vztahů.

Kontakty

Iron Mountain Česká republika s.r.o.

Zahradní 105
252 61 Jeneč

IČ: 25064631
DIČ: CZ 25064631

Tel.: +420 233 900 638

 

Uložení dokumentů

Zajistíme bezpečný a rychlý přístup k dokumentům, vyhledání a dodání dokumentů 24 hodin denně, 365 dní v roce s úplnou historií a revizním záznamem.

Ochrana dat

Vaše data jsou při přepravě do našich prostor nepřetržitě vysoce zabezpečena. Pásky ukládáme do trezoru s kontrolovanými klimatickými podmínkami.

Bezpečná skartace

Můžeme z vaší kanceláře odebrat a zlikvidovat všechny dokumenty, které již déle nemusíte archivovat. Skartujeme jednorázově, ale i podle plánu.

Skenování a digitalizace

Nejvíce používané dokumenty skenujeme okamžitě a další na vaše přání, takže platíte jen za skutečně využité služby.