Zákon o archivnictví

Povinnost archivovat účetní dokumenty a záznamy podnikatelů (právnických i fyzických osob) upravuje řada zákonů – o účetnictví, archivnictví, obchodní zákoník a další. Sankční postihy v nich uvedené mohou vyústit až v trestně právní odpovědnost.

Legislativa v oblasti archivnictví:

  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanovující dobu a podmínky ukládání účetních záznamů.
  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a jeho novela č. 56/2004 Sb.
  • Vyhláška č. 645/2004 Sb., jíž se provádí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě.
  • Vyhláška č. 118/1974 Sb., o podnikových archivech, která např. určuje povinnost zřídit podnikový archiv nejpozději do 5 let od zahájení činnosti.
  • Vyhláška č. 117/1974 Sb., definující archiválie či podrobnosti skartačního řízení.

Kontakty

Iron Mountain Česká republika s.r.o.

Zahradní 105
252 61 Jeneč

IČ: 25064631
DIČ: CZ 25064631

Tel.: +420 233 900 638

KONTAKTUJTE NÁS